Malinoostružina

Malinoostružina je z rodu Rubus, hybrid - kríženec medzi černicami a červenými malinami, s plodmi väčšími a sladšími než černice.