Teraz ku každému nákupu Parfém na pranie 10 ml zdarma ako darček!

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a zásady práce s vašimi údajmi

 

Sme spoločnosť Empleada s.r.o. so sídlom: K Beranovu 1181/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha identifikační číslo: 28509331 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v OR u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 146774 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.KrasneVone.sk

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.krasnevone.sk

Na poskytovanie našich služieb, predaj tovaru a prevádzku našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

 

 1. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára 

 

Ak požadujete naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom dopytového formulára a komunikacie so . Sú to : jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt.    

 

Z akého dôvodu?

Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších opatreniach týkajúcich sa tovaru a služieb.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Vaše osobné údaje budú správcom uložené na dobu do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov, najmenej však na dobu trvania účinkov práv a 
povinností z kúpnej zmluvy a ďalej po dobu nevyhnutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných predpisov. Z rozosielky sa môžete
kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo tlačidla Odhlásiť odber priamo v newsletteri.

           2. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Ide najmä o fakturačné údaje: jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu – dodať vám náš tovar alebo sužby. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj o stave vašej objednávky, prípadne čo sa týka reklamácií alebo vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Vaše osobné údaje budú správcom uložené na dobu do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov, najmenej však na dobu trvania účinkov práv a 
povinností z kúpnej zmluvy a ďalej po dobu nevyhnutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných predpisov. Z rozosielky sa môžete
kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo tlačidla Odhlásiť odber priamo v newsletteri.

           3.Newslettery (obchodné správy)

 Ak ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Vaše osobné údaje budú správcom uložené na dobu do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov, najmenej však na dobu trvania účinkov práv a 
povinností z kúpnej zmluvy a ďalej po dobu nevyhnutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných predpisov. Z rozosielky sa môžete
kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo tlačidla Odhlásiť odber priamo v newsletteri.

 II.     Kto sa k údajom dostane?

Vaše údaje zostanú u nás. Pracujú pre nás však niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Sú to:

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675,
  spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Praze, oddiel B
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru ComGate, a. s.Hradec Králové, Gočárova trieda 1754/48b, PSČ 500 02 a prepravným spoločnostiam
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb ComGate Payments, a.s.Hradec Králové Gočárova trieda 1754 / 48b500 02 Hradec Králové a ďalším
  spoločnostiam prevádzkujúcim platobné služby
 • poskytovateľ e-mailingovej služby Shoptet
 • účtovná firma
 • Heureka Group a.s., Karolínska 650/1, 186 00 Praha 8. - Služba Overené zákazníkmi.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. 
Zakaždým keď nakúpite obdržíte tento email pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie
neodmietnete. Pre zasielanie dotazníkov využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov
v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom.

Použijí-li třetí osoby vaše osobní údaje v rámci jejich vlastních oprávněných zájmů, neneseme za tato zpracování odpovědnost. Takové případné zpracování se řídí výhradně Zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

III.  Čo by ste ešte mali vedieť

V našej spoločnosti máme menovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatizovaného spracovania alebo profilovania.

Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@krasnevone.sk  alebo zavolajte na +421 222 205 898

IV.   Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.

 

Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

 

Tieto podmienky sú účinné od 1.1.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prevodnik