Malina

Sladká ovocná nota s výrazným ružovým tónom.

Černica maliník (Rubus idaeus), čiže malina obyčajná, je až 2 metre vysoký listnatý opadavý ker s prutovitými výhonmy,
patriaca do čeľade ružovitej.
Prevodnik