Med

Sladká gurmánska vôňa  so živočíšnymi, púdrovými a kvetinovými podtónmi.

Med je hustá sladká a lepkavá kvapalina, vytváraná včelami (prípadne i iným hmyzom).
Prevodnik