Zadajte do 3. mája pri nákupe kód LASKA a vyhrajte pobyt v Hoteli Jasná a zásobu svetových vôní!

Hypno Casa - Clean Wash Vonná visačka

Novinka
Značka: Hypno Casa
€3,30
Skladom (8 ks)

Clean Wash od Hypno Casa je dlhotrvajúca vôňa s dominantnými esenciami omamnej levandule, borovice a cédrovým drevom. Prevoňajte váš byt, batožinu, či auto príjemnou vôňou Clean Wash od značky Hypno Casa.

Detailné informácie

Podrobný popis

Návod na použitie: Vyberte mäkkú dosku z plastového vrecka a umiestnite ju do šuplíkov, skríň a vankúšov pre príjemný parfumovaný pocit. Vhodné aj pre batožinu a auto, odstraňuje nepríjemné pachy. Neobsahuje prášky a granule.

VAROVANIE: Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami. Toto nie je hračka. Nie je určené na ľudskú konzumáciu. Nevkladajte do kontaktu s povrchmi z látky, plastu alebo kože.

H317: Môže spôsobiť alergickú reakciu kože. P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal výrobku alebo jeho etiketu. P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P305+P351+P338: PRI STYKU S OČAMI: opatrne vyplachujte vodou niekoľko minút. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú prítomné a je to ľahké. Pokračujte vo vyplachovaní. P333+P313: Ak dôjde k podráždeniu kože alebo vyrážke: Vyžiadajte si lekársku pomoc/poradenstvo. P501: Obsah/obal zlikvidujte v súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi.

Obsahuje:

(±)-3,7-dimethylokt-6-en-1-ol, Geraniol, Fenoxyacetát-di-allyl, Para-terc-butylcyklohexylacetát, Linalool, Linalylacetát, 3-p-kumenel-2-metylpropionaldehyd, Cyklohexanmethanol, (1-metyletyl)-, Eukalyptol.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:
Prevodnik